Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zarządzanie inwestycją budowlaną - praktyka i wizja
MA/0001/Konf/2016

Szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem projektem budowy obiektów komercyjnych. Inspirujące spojrzenie na nowoczesne metody prowadzenia inwestycji komercyjnych w Polsce przez pryzmat ryzyk i szans dla architektów.
Perspektywy, jakie niesie za sobą rozwój nowych technologii i narzędzi wspierających proces inwestycyjny. Przykłady „z życia wzięte” dotyczące wykorzystania technologii w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Zrozumienie potrzeb klienta w trakcie całego cyklu życia inwestycji oraz zrozumienie znaczenia ciągłego doskonalenia i edukacji dla pozyskania nowych szans zawodowych.

2016-03-08

14:30 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 15:15

Cykl życia nieruchomości i procesy inwestycyjne

Omówienie etapów inwestycji, kluczowych uczestników procesu i ich role w kontekście faz cyklu życia nieruchomości.
 

15:15 - 16:00

Project Management, rola architekta

Problematyka z zakresu zarządzania inwestycjami budowlanymi - organizacja, procesy, zaangażowane strony i ich role, a w szczególności rola architekta w zależności od organizacji inwestycji i podejścia do jej realizacji.

16:00 - 16:15

BIM (Building Information Modelling), szanse i ryzyka dla architektów

Status i wizja BIM w Polsce i za granicą, jego znaczenie dla architekta

16:15 - 16:30

przerwa

16:30 - 17:00

Prezentacja praktycznych rozwiązań - projektuj i buduj

Komunikacja w fazie projektuj i buduj przy użyciu nowoczesnego oprogramowania (Project Communication Management System)
Przedstawienie nowoczesnego standardu wspierającego realizację procesów dla branży budowlanej i nieruchomości, umożliwiającego wymianę danych i informacji w bezpiecznym środowisku poprzez:
- zarządzanie dokumentami – szybki dostęp do dokumentów ponad podziałami na firmy,
- zarządzanie rysunkami technicznymi – dostęp do aktualnych wersji rysunków technicznych w dowolnej chwili,
- komunikacja w projekcie – dochowanie planowanych terminów kontrolnych i decyzyjnych,
- mobile – dostęp także w terenie

17:00 - 17:20

Prezentacja praktycznych rozwiązań - buduj i zarządzaj

Oddanie do użytkowania bez wady przy użyciu nowoczesnego oprogramowania (Defect and Inspection Management Tools)
Przedstawienie nowoczesnego standardu wspierającego wykrycie i wyeliminowanie braków w fazie rozruchu, przed przekazaniem budynku do użytkowania (usuwanie wad po przekazaniu do użytkowania jest bardzo kosztowne i może w niektórych przypadkach dochodzić do 20% kosztów budowy).

17:20 - 17:40

Prezentacja praktycznych rozwiązań - Defect Snagging na żywo

Prezentacja oprogramowania wspierającego przekazywanie budynku do użytkowania, który zapewnia wykrycie, uporządkowanie, śledzenie, komunikowanie i usuwanie wad i usterek w celu terminowego przekazania obiektu przy zachowanej kontroli jakości i kosztów a także oferuje właścicielowi i użytkownikowi budynku w pełni uzgodniony zapis informacji o obiekcie w chwili przekazania.

17:40 - 17:50

Podsumowanie wykładów

Jakie szanse wynikają ze i współpracy pomiędzy  architektami i innymi fachowcami z branży nieruchomości dla udanej realizacji projektów?
Pytania od uczestników.
Prowadzący
Renate Kremer studiowała architekturę w Monachium. Po ukończeniu studiów zdobyła praktyczne doświadczenie w planowaniu oraz realizacji projektów budowlanych, szkoleniu z narzędzi CAD oraz konsultacji w zakresie CAFM dla instytucji publicznych oraz firm prywatnych. Była trenerką oraz przedstawicielką komisji egzaminacyjnej oprogramowania CAD na Akademii w Monachium. Aktualnie odpowiada za Rozwój Biznesu w ConjectAG
w Polsce.
Bartosz Zamara ukończył Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Gdańskiej oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami na Trinity College w Dublinie. Pracę naukową kontynuował na studiach doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Obecnie pracuje w międzynarodowej firmie konsultingowej Europtima, która świadczy usługi zarządzania i doradztwa w dziedzinie budownictwa i nieruchomości dla deweloperów, inwestorów oraz instytucji finansujących.
Miejsce
Izba Architektów RP
Stawki 2A
00-193 Warszawa