Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
SL/0007/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących, przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-03-02

15:00 - 15:15

Rejestracja

15:15 - 16:15

Wykład

Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii.
Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca.
Analiza nasłonecznienia – przykłady.
Omówienie i interpretacja § 60 WT - opis najczęściej popełnianych błędów.
Prowadzący: Michał Kornacki

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:15

Wykład

Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - profesjonalnej nakładki na AutoCAD.
Przykładowa analiza nasłonecznienia i zacienienia.

Prowadzący: Michał Kornacki
 

17:15 - 17:45

Wykład

Prezentacja funkcji dotyczącej analizy nasłonecznienia i zacienienia w programie ArchiCAD.

Prowadzący: Michał Pietrucha
 

17:45 - 18:00

Dyskusja

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl