Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nie daj się zaskoczyć - trening negocjacji dla architektów
WP/0006/War/2016

Usystematyzowanie i ujednolicenie pojęć z obszaru negocjacji.

Przygotowanie etapów w procesie negocjacji.

Poznanie technik negocjacyjnych i różnych stylów negocjacyjnych.

Poznanie strategii negocjacyjnych.

2016-03-02

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30

Czym są negocjacje?

Pojęcia, definicje, zagadnienia

11:30 - 11:45

Przerwa

11:45 - 13:15

Skuteczne przygotowanie się do negocjacji

1. Arkusz przygotowania do negocjacji
2. Batna, czyli siła negocjacji
3. Cele negocjacji biznesowych
4. Opracowanie kolejności etapów negocjacji 

13:15 - 13:30

Przerwa

13:30 - 15:00

Techniki negocjacyjne - wybrane przykłady

1. Próbny balon
2. Wilk w owczej skórze (metoda Inspektora Colombo)
3. Szokująca oferta
4. Pozorne ustępstwa
5. Dobry i zły policjant
6. Dokręcanie śruby
7. Niepełne pełnomocnictwo
8. Skubanie

15:00 - 15:15

Przerwa

15:15 - 17:00

Strategie negocjacji. Indywidualna strategia negocjacyjna

1. Uległość
2. Akomodacja
3. Kompromis - negocjacje pozycyjne
4. Rywalizacja
5. Współpraca - negocjacje rzeczowe
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Ukończyła studia na Politechnice Poznańskiej z tytułem mgr. inż. architekta. Od 15 lat prowadzi własną firmę architektoniczną i zarządza nią jako Prezes Spółki. Ukończyła Studia Podyplomowe z Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W 2012 roku otrzymała Certyfikację International Coach ICC oraz Certyfikację Instytutu Neurointeligencjii "Lab profile Practitioner by Shelle Rose Charvet" .
W listopadzie 2014 roku otrzymała Dyplom Studiów Podyplomowych na UE w Poznaniu - praca pt: "Coaching jako narzędzie do zarządzania firmą".

Doświadczenie zawodowe:
praktykujący architekt, od 6 lat prowadzi także coaching zespołowy dla architektów w swojej firmie, a od 2 lat zajmuje się zagadnieniami: life coaching i coaching kariery. Prowadziła wykłady i zajęcia coachingu w Wyższej Szkole Kadry dla Europy w Poznaniu.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań