Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów
WP/0085/Std/2014

Poznanie prawa autorskiego i innych aktów prawnych w zakresie dotyczącym specyfiki pracy architektów.

Omówienie istoty praw autorskich i ich ograniczeń.

Poznanie podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich do projektów.

Poznanie konsekwencji naruszenia praw do projektu.

Analiza przykładów użycia prawa autorskiego w pracy projektowej architekta.

2016-03-04

11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 13:15

Zasady ogólne prawa autorskiego

 1. przedmiot ochrony – utwór (projekt),
 2. prawa do projektu (prawa osobiste, prawa majątkowe, prawa zależne),
 3. rodzaje umów w obrocie prawami autorskimi (umowy przenoszące prawa, umowy licencyjne),
 4. istota odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich.

13:15 - 13:30

Przerwa na kawę

13:30 - 15:00

Wybrane zagadnienia, dotyczące praktyki projektowej

 1. projekt a obiekt,
 2. pola eksploatacji, istotne dla korzystania z projektów,
 3. prawa zależne a etapy projektowania,
 4. specyfika nadzoru autorskiego,
 5. twórczość projektowa w działalności wydawniczej (katalogi z projektami),
 6. rozpowszechnianie projektów w sieci Internetu,
 7. dyspozycje prawami autorskimi w kontekście konkursów i przetargów na prace projektowe,
 8. uwarunkowania związane z pośrednictwem w realizacji projektów (firmy projektowe jako przyjmujący zamówienie - wykonawcy).

15:00 - 15:30

Przerwa na posiłek

15:30 - 16:45

Prawo autorskie w pracy architekta

 1. „sprzedaż” koncepcji architektonicznej (konkursy, umowy)
 2. świadomość  projektantów
 3. umowy na prace projektowe i  zapisy o prawie autorskim w nich zawarte
 4. zapis o prawie autorskim (na rysunkach, w opisie itp.) – ewentualna skuteczność w  późniejszym sporze 

16:45 - 17:00

Przerwa na kawę

17:00 - 18:00

Prawo autorskie w życiu zawodowym – analiza przypadków

18:00 - 18:30

Pytania uczestników i dyskusja

Prowadzący
Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.
Radca prawny Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2002), właściciel Kancelarii Prawnej - Patryk Kajdasz & Associates Kancelaria Prawna w Poznaniu.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań