Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
SL/0008/Std/2016

Wybrane problemy związane z odpowiedzialnością cywilną i zawodową, prawa i obowiązki projektanta w związku z wykonywanym zawodem - na przykładach.

2016-03-15

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:30

Wykład

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:15

Wykład

18:15 - 18:45

Dyskusja/mozliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Prowadzący
Miejsce
SARP O/Częstochowa
ul. Kopernika 11/11
Częstochowa