Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
MP/0008/War/2016

Metody zarządzania własnym czasem i wydajnością oraz sposobami zwiększenia efektywności działania poprzez korzystanie z harmonogramów, ustalanie priorytetów i zmianę sposobu oceny ważności spraw.

Elementy składowe kosztów pracy oraz techniki prawidłowego zarządzania kosztami i należnościami.

Podstawowe zasady higieny pracy, dbanie o równowagę i rozdział pomiędzy pracą a życiem osobistym.

2016-05-12

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:00

Warsztaty: Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena.

Przyczyny braku efektywności.
Omówienie metody GTD.
Schemat efektywności.
Omówienie poszczególnych elementów schematu.
Wskazówki i zalecenia.
 

17:00 - 18:15

Warsztaty (kontynuacja): Efektywność i motywacja

Zasada Pareto.
Analiza ABC.
Podstawowe zasady działania architekta w kontakcie z klientami.
Motywacja i sens życia.
Pułapki umysłu twórcy.
Koszty.
Rodzaje harmonogramów.

18:15 - 19:00

Warsztaty (kontynuacja): Propedeutyka negocjacji

Rodzaje negocjacji.
Nieuczciwe metody manipulacyjne w negocjacjach.
Style negocjacji.
Cele w negocjacjach.
Praktyczne wskazówki na temat negocjacji.

19:00 - 19:30

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne