Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
DS/0010/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-04-05

10:00 - 11:00

Nasłonecznienie i zacienianie budynków

1. Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii.
2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej (specyfika układu cieni).
3. Budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca.
4. Analiza nasłonecznienia – przykłady. Omówienie schematu postępowania przy sporządzaniu analizy nasłonecznienia / zacieniania - wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu.
5. Interpretacja przepisu § 60 WT - omówienie warunku koniunkcji równonocy, niedokładność pomiaru z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - przykład błędnie wykonanej analizy nasłonecznienia - skutki prawne i finansowe.

 

11:00 - 11:30

Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - nakładki na program AutoCAD.

- Przykłady zastosowań - analiza nasłonecznienia i zacieniania.
 
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne