Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
SW/0013/Std/2016

oznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2016-04-05

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:45

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:30

Odpowiedzialność zawodowa - Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC Architektów

18:30 - 19:00

Dyskusja/mozliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Prowadzący
Miejsce
Institut of Design
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
Forma
Stacjonarne