Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Podstawowe definicje i procedury wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
MA/0014/Std/2016

Pogłębienie wiedzy w zakresie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Procedury administracyjne prowadzone na podstawie przedmiotowej Ustawy.
Odpowiedzialność karna, zawodowa, cywilna oraz dyscyplinarna uczestników procesu budowlanego.

2016-04-06

13:40 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 16:00

1 Podstawowe definicje ustawy i konsekwencje ich niejednoznaczności
2. Uczestnicy procesu budowlanego a ich podstawowe obowiązki i prawa

16:00 - 16:20

Przerwa

16:20 - 18:20

1. Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - obiekty oraz roboty zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia
2. Odstępstwo od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę  istotne czy nieistotne 
3. Postępowanie administracyjne po stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę
 
Prowadzący

16.06.2004r. uzyskany tytuł magistra nauk prawnych
01.09.2008r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Miejsce
Izba Architektów RP
Stawki 2a
00-193 Warszawa
Forma
Stacjonarne