Teoria i zasady budownictwa pasywnego na przykładzie zrealizowanych domów jednorodzinnych
MA/0015/Std/2016

Szkolenie stanowi wprowadzenie do tematyki budownictwa pasywnego. Podczas jego trwania poruszona będzie taka tematyka jak zasady kształtowania bryły, specyfika projektowania stolarki okiennej, zapewnienie ciągłości izolacji, unikanie mostków termicznych, instalacja grzewcza i wentylacyjna, zapewnienie szczelności powietrznej, bilans cieplny, wymogi i kryteria przy certyfikacji oraz porównanie ze standardem NF15. Omówione zostaną także różnice pomiędzy budynkiem pasywnym i tradycyjnym oraz specyfika projektowania takiego budynku.

2016-04-13

15:40 - 16:00

Rejestracja

16:00 - 16:30

Wprowadzenie do tematyki budownictwa pasywnego, omówienie zasady działania budynku pasywnego.

16:30 - 16:50

Zasady kształtowania bryły budynku, powłoki zewnętrznej, detali i systemów instalacyjnych. Rola stolarki okiennej w budynkach pasywnych.

16:50 - 17:00

Droga od budynku tradycyjnego do budynku energooszczędnego – najważniejsze czynniki wpływające na zmniejszenie zużycia energii.

17:00 - 17:15

Analiza zmian

Analiza zmian niezbędnych do uzyskania z budynku tradycyjnego budynku  energooszczędnego, a następnie pasywnego. Przedstawienie poszczególnych kroków od strony zmian w projekcie na podstawie osiedla domów jednorodzinnych w Warszawie.
 

17:15 - 17:40

Omówienie rozwiązań zastosowanych w przykładowych budynkach pasywnych.

Rozwiązania detali bez mostków termicznych – aspekty wykonawcze. Montaż stolarki okiennej w budynku pasywnym. Przykłady różnorodnych funkcji budynku zrealizowanych w standardzie budynku pasywnego. Prezentacja przykładowych projektów domów pasywnych zrealizowanych w Polsce.

17:40 - 18:00

Omówienie dofinansowania do domów pasywnych (NF15) i energooszczędnych (NF40).

Prowadzący
Miejsce
Izba Architektów RP
Stawki 2a
00-193 Warszawa
Cel
Poszerzenie wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów projektowania budownictwa pasywnego takich jak: zasady kształtowania bryły, specyfika projektowania stolarki okiennej, zapewnienie ciągłości izolacji, unikanie mostków termicznych, instalacja grzewcza i wentylacyjna, zapewnienie szczelności powietrznej, bilans cieplny, wymogi i kryteria przy certyfikacji.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!