Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Legalizacja samowoli budowlanej i oddanie obiektu budowlanego do użytkowania
MA/0087/Std/2014

Legalizacjia samowoli budowlanej oraz oddanie obiektu budowlanego do użytkowania w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Procedury zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Podstawowe definicje prawa budowlanego, obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego, procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz procedury w organie nadzoru budowlanego dotyczące projektu budowlanego zamiennego.

2016-04-20

13:45 - 13:45

Rejestracja uczestników

14:00 - 15:00

Samowola budowlana a jej konsekwencje i procedura ewentualnej legalizacji

15:00 - 15:15

Przerwa

15:15 - 17:15

Oddanie obiektu budowlanego do użytkowania

a) zawiadomienie o zakończeniu budowy
b) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
c) wymagane dokumenty

17:15 - 17:30

Przerwa

17:30 - 18:30

Procedury zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Prowadzący

16.06.2004r. uzyskany tytuł magistra nauk prawnych
01.09.2008r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Miejsce
Izba Architektów RP
Stawki 2a
00-193 Warszawa
Forma
Stacjonarne