Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych - część III
SL/0016/Std/2016

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie konkursów urbanistyczno-architektonicznych, z perspektywy zamawiającego jak i wykonawcy (uczestnika w konkursie).

2016-04-14

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

Prowadzący: Piotr Pieprzyca
Prawnik, związany zawodowo z zamówieniami publicznymi od 2002 roku.
W latach 2004-2007 arbiter w składach orzekających powołanych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:45

Wykład/kontynuacja

17:45 - 18:00

Dyskusja / możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Prowadzący

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi doradzając oraz prowadząc jako pełnomocnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach. Pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne