Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie
DS/0089/Std/2014

Omówienie zagadnienia prawa autorskiego w kontekście zapisów Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów oraz naruszenia praw autorskich w relacjach między projektantami.

2016-04-21

10:00 - 10:30

Prawo autorskie w praktyce

10:30 - 11:00

Naruszenie praw autorskich w relacjach między projektantami

11:00 - 11:30

Prawo autorskie w kontekście KEZA

11:30 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:00

Przykłady naruszeń prawa autorskiego i konsekwencje

Prowadzący

Radca prawny w OIRP w Rzeszowie (Rz – K – 290),
Ukończył w 2002 r. stacjonarne studia wyższe magisterskie na kierunku prawo na WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a w 2012 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Stały Współpracownik (Senior Associate) Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd,
z którą jest związany od 2002 r.

Specjalizacja:
1. publiczne prawo gospodarcze (w szczególności prawo antymonopolowe, pomoc publiczna, specjalne strefy ekonomiczne),
2. prawo własności intelektualnej, nieuczciwa konkurencja,
3. ochrona danych osobowych.
Pełnomocnik w sprawach z zakresu własności intelektualnej, ochrony konkurencji i nieuczciwej konkurencji, a także w postępowaniach skargowych do Komisji Europejskiej oraz ETPC w Strasburgu.
Brał udział w Projektach z zakresu obsługi prawnej realizowanych m.in. w Argentynie (2003, 2008), Finlandii (2004), Szwecji (2006-2007), Hiszpanii (2009-2010), Chinach (2013), Mołdawii (2013), Meksyku (2014) i Tajwanie (2014).

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne