Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
SW/0017/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.
Prezentacja programu "linijka słońca".

2016-04-20

15:30 - 15:35

Rejestracja uczestników;

15:35 - 15:40

Wprowadzenie do wykładu - omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii;

15:40 - 15:50

Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej (specyfika układu cieni)

15:50 - 16:10

Budowa tradycyjnego diagramu "linijki słońca"

16:10 - 16:30

Analiza nasłonecznienia - przykłady

Omówienie schematu postępowania przy sporządzaniu analizy nasłonecznienia / zacieniania - wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu.

16:30 - 17:15

Omówienie i interpretacja wybranych przepisów prawnych

§ 60 WT - opis najczęśćiej popełnianych błędów
§ 40 WT - jak znaleźć obszar odpowiedni do zaprojektowania placu 
               zabaw w zabudowie wielorodzinnej
§ 13 WT - przykładowa analiza przesłaniania

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:30

Prezentacja programu "linijka słońca" - profesjonalnej nakładki na program AutoCAD

Przykładowa analiza nasłonecznienia i zacieniania zespołu budynków wielorodzinnych
Prowadzący
Miejsce
Intitute of Design Kielce - sala konferencyjna
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
Forma
Stacjonarne