Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii
SL/0018/Std/2016

Zasady uzgadniania dokumentacji, tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodność projektów architektonicznych z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii. Zakres opracowań zwanych „informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

2016-04-19

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

16:15 - 16:45

Przerwa kawowa. Prezentacja materiałów reklamowych firmy MULTIKO.


http://www.multiko.eu/

16:45 - 17:45

Wykład

17:45 - 18:00

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

Prowadzący

Pracując w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach nadzorował różne zakłady, w różnych branżach, w tym zakłady chemiczne (Azoty w Chorzowie, w Oświęcimiu, Rafinerię w Trzebini, zakłady produkujące wyroby ze szkła itd.), zakłady poligraficzne, zakłady drobnej wytwórczości, zakłady opieki zdrowotnej.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl