Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
SL/0021/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących, przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-04-27

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

Prowadzący: Michał Kornacki
Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii.
Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca.
Analiza nasłonecznienia – przykłady.
Omówienie i interpretacja § 60 WT - opis najczęściej popełnianych błędów.
 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:15

Wykład

Prowadzący: Michał Kornacki
Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - profesjonalnej nakładki na AutoCAD.
Przykładowa analiza nasłonecznienia i zacienienia.
 

17:15 - 17:45

Wykład

Prowadzący: Michał Pietrucha
Prezentacja funkcji dotyczącej analizy nasłonecznienia i zacienienia w programie ArchiCAD.
 

17:45 - 18:00

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi.

Prowadzący
Miejsce
SARP O/Bielsko-Biała
ul. Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne