Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie przestrzeni biurowej
MP/0022/Std/2016

Pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
- przepisów normalizujących z uwzględnieniem aspektu ergonomii,
- stosowania symboliki architektonicznej,
- składników biura i ich funkcjonalnością,
- projektowania strefowego przestrzeni biurowej w oparciu o doniesienia badawcze, specyfikę stylu pracy i potrzeby pracowników,
- założeń projektowania wg idei Activity Based Working oraz celów wdrażania procesu zarządzania zmianą.

2016-06-06

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Przepisy normalizujące;

a. zadania i czynności a normy;
b. ergonomia w biurze (normy oraz ergonomia wyposażenia meblowego);
c. symbolika architektoniczna.

17:30 - 18:00

Składniki biura i ich funkcjonalność.

a. elementy przestrzeni biurowej oddziałujące na pracowników;
b. zalety i wady poszczególnych składników biura;
c. makroplanowanie.

18:00 - 18:30

Projektowanie stanowisk pracy zgodnie ze specyfiką stylu pracy poszczególnych działów.

a. indywidualność a standaryzacja;
b. stanowiska pracy a styl pracy.

18:30 - 18:45

Projektowanie miejsc do spotkań.

a. zmiana percepcji współpracy na przestrzeni lat;
b. rodzaje współpracy w pracy biurowej i ich efektywność
c. dedykowanie miejsc spotkań.

18:45 - 19:00

Rodzaje podejmowanych aktywności a strefy w biurze.

19:00 - 20:00

Efektownie czy efektywnie? - praca na case'ach.

a. cele projektu i aranżacja przestrzeni biurowej na przykładzie firmy z sektora BPO;
b. cele projektu i aranżacja przestrzni biurowej na przykładzie firmy z sektora IT;
c. aranżacja przestrzeni biurowej w oparciu o ideę Activity Based Working oraz proces zarządzania zmianą na przykładzie firmy z sektora High-tech.
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl