Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów
PK/0025/Std/2016

Poznanie prawa autorskiego i innych aktów prawnych w zakresie dotyczącym specyfiki pracy architektów.

Omówienie istoty praw autorskich i ich ograniczeń.

Poznanie podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich do projektów.

Poznanie konsekwencji naruszenia praw do projektu.

Analiza przykładów użycia prawa autorskiego w pracy projektowej architekta.

2016-05-19

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:15

Zasady ogólne prawa autorskiego

 1. przedmiot ochrony – utwór (projekt),
 2. prawa do projektu (prawa osobiste, prawa majątkowe, prawa zależne),
 3. rodzaje umów w obrocie prawami autorskimi (umowy przenoszące prawa, umowy licencyjne),
 4. istota odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich.

11:15 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 11:50

Prezentacja Lafarge Cement S.A.

" Agilia Beton - beton samozagęszczalny; możliwości zastosowania w obiektach z betonu architektonicznego i nie tylko "

11:50 - 13:20

Wybrane zagadnienia, dotyczące praktyki projektowej

 1. projekt a obiekt,
 2. pola eksploatacji, istotne dla korzystania z projektów,
 3. prawa zależne a etapy projektowania,
 4. specyfika nadzoru autorskiego,
 5. twórczość projektowa w działalności wydawniczej (katalogi z projektami),
 6. rozpowszechnianie projektów w sieci Internetu,
 7. dyspozycje prawami autorskimi w kontekście konkursów i przetargów na prace projektowe,
 8. uwarunkowania związane z pośrednictwem w realizacji projektów (firmy projektowe jako przyjmujący zamówienie - wykonawcy).

13:20 - 13:35

Przerwa na posiłek

13:35 - 14:50

Prawo autorskie w pracy architekta

 1. „sprzedaż” koncepcji architektonicznej (konkursy, umowy)
 2. świadomość  projektantów
 3. umowy na prace projektowe i  zapisy o prawie autorskim w nich zawarte
 4. zapis o prawie autorskim (na rysunkach, w opisie itp.) – ewentualna skuteczność w  późniejszym sporze 

14:50 - 15:05

Przerwa na kawę

15:05 - 16:05

Prawo autorskie w życiu zawodowym – analiza przypadków

16:05 - 16:30

Pytania uczestników i dyskusja

Prowadzący

Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl