Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
ZP/0026/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-05-21

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników;

10:00 - 10:10

Wprowadzenie do wykładu - omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii;

10:10 - 10:20

Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca;

10:20 - 10:40

Analiza nasłonecznienia - przykłady;

10:40 - 11:00

Omówienie i interpretacja wybranych przepisów prawnych

§ 60 WT - opis najczęściej popełnianych błędów;
§40 - jak znaleźć obszar odpowiedni do zaprojektowania placu zabaw w zabudowie wielorodzinnej.

11:00 - 11:15

Przerwa

11:15 - 11:35

Prezentacja firmy Aliplast

11:35 - 12:20

Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - profesjonalnej nakładki na AutoCAD - przykładowa analiza nasłonecznienia i zacienienia.

12:20 - 13:00

Lunch

Prowadzący
Miejsce
Hotel Radisson Blu, sala Mickiewicz
plac Rodła 10
70-419 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy