Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ustalanie obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego
WP/0028/Std/2016

Omówienie zagadnień dotyczących ustalania obszaru oddziaływania obiektu w ramach opracowywania projektu budowlanego z punktu widzenia organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie przepisów prawnych.

Zapoznanie projektanta przygotowującego projekt budowlany z możliwymi sposobami przedstawienia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym.

Poznanie zasad umożliwiających minimalizację ewentualnych skutków błędnych ustaleń.

2016-05-18

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:00

Ustalanie obszaru oddziaływania obiektu - część I

1. Geneza prawna powyższego obowiązku, ustanowionego od dnia 28.06.2015r.
2. Stan przejściowy, wynikający ze zmiany z dniem 15.10.2015r. Rozporządzenia ws. „szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ...”, 
3. Regulacje prawne, mogące mieć zastosowanie przy ustalaniu o.o.o.
4. Dotychczasowa praktyka w organach administacji arch. –bud. ustalających o.o.o. dla potrzeb czynności i postępowań administracyjnych, 
5. Orzecznictwo sądów administracyjnych

17:00 - 17:15

Przerwa

17:15 - 17:45

Systemy aluminiowe w nowoczesnej architekturze - Aliplast

1. Prezentacja rozwiązań technicznych.
2. Prezentacja rozwiązań estetycznych.

17:45 - 18:00

Przerwa

18:00 - 19:00

Ustalanie obszaru oddziaływania obiektu - część II

1. Konsekwencje wyznaczenia i sposoby przedstawienia o.o.o.
2. Podejście projektantów do wyznaczania o.o.o. - przykłady,
3. Próby systemowego podejścia do problemu wyznaczania o.o.o. (Izba Małopolska),
4. Możliwe błędy w wyznaczeniu o.o.o. i ewentualne ich konsekwencje,
5. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego a obszar oddziaływania inwestycji w rozumieniu Prawa ochrony środowiska – mylące pokrewieństwo pojęć.

19:00 - 19:15

Przerwa

19:15 - 20:00

Pytania i odpowiedzi, dyskusja interpretacyjna

Pytania i odpowiedzi, dyskusja interpretacyjna, w kontekście:
1. Podstawowych definicji i nowych pojęć używanych w procesie inwestycyjno – budowlanym,
2. Aktualnych obowiązków uczestników procesu budowlanego - zwł. projektanta i uprawnionego geodety, sporządzającego geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
3. Zgłoszeń budowlanych z załączonym projektem budowlanym (- o.o.o. na terenie inwestycji) , 
4. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – czy skutkuje zawsze zmianą o.o.o.?
Prowadzący

Od 2003 roku zatrudniona w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania; obecnie na stanowisku kierownika.
Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:
2000-2003 - praca w pracowni autorskiej prof. Mariana Fikusa,
1997- 2000 - praca w pracowni autorskiej arch. Krzysztofa Żółtowskiego,
1994 – 1997 – okres studiów praca w pracowni autorskiej arch. Mariusza Wrzeszcza.
Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środwiska na kierunku Architektura i Urbanistyka. Promotor pracy dyplomowej arch. Jerzy Gurawski. Praca dyplomowa z oceną bardzo dobrą.
Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu im. Piotra Potworowskiego na kierunku formy użytkowe. Praca dyplomowa z oceną celującą.
Laureatka:
- XXV Edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (eliminacje centralne) – złoty medal za zabawkę dla dzieci z zespołem Downa (1992r.),
- Nagrody im. Piotra Potworowskiego – za najlepszą pracę dyplomową (malarstwo i formy użytkowe; 1992r.),
- I nagrody – XVI edycji konkursu SARP im. prof. Władysława Czarneckiego na najlepszy projekt studencki (1995r.),
- II nagrody (zespołowo) – na konkurs urbanistyczny na Trakt Królewski w Poznaniu (1999r.),
- nagrody II stopnia Ministerstwa Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa (zespołowo) – za zrealizowany projekt budynków Wydziału Biologii Molekularnej i Biotechnologii oraz Zespołu Dydaktyczno – Bibliotecznego i Wejścia Głównego Kampusu 600- lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003r.).

absolwent prawa UAM, egzamin radcowski zdał w 1996r., w 2004r. ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej, w 2005-6r. studiował organizację i zarządzanie na podyplomowym studium Wyższej Szkoły Bankowej a w 2011r. ukończył kurs ECDL organizowany przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Turystyki i Zarządzania w Poznaniu.

Od kilkunastu lat specjalizuje się w procedurach administracyjnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem budowlanym, gospodarką nieruchomościami oraz prawem ochrony środowiska. Jako prawnik wewnętrzny Wydziału Urbanistyki i Architektury uczestniczy w procesach wydawania decyzji urbanistycznych oraz decyzji związanych z pozwoleniami na budowę. Dodatkowo jest audytorem systemu zarządzania (zgodnego z normami ISO) w Urzędzie Miasta Poznania. Nadto prowadzi cykliczne szkolenia dla pracowników samorządowych oraz okazjonalne, dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz WOIA.

Publikacje - okazjonalne w „Rzeczpospolitej” - związane ze zmianami Prawa budowlanego.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy