Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych
WP/0007/War/2013

Zmiany wymagań prawnych w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz projektowania budynków niskoenergetycznych i pasywnych w świetle wymagań stawianych przez NFOŚiGW.

Warunki technicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz projektowania budynków niskoenergetycznych NF 40 i pasywnych NF 15 zgodnie z wymogami NFOŚiGW.

Wymagania stawiane przez NFOŚiGW w programie „Dom z dopłatą” oraz planowane zmiany warunków technicznych.

2013-05-27

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników szkolenia

Rejestracja uczestników szkolenia

09:30 - 11:40

Projektowanie przegród w budynkach NF40 i NF15

Wykład obejmuje zasady projektowania:
·      przegrody nieprzeźroczyste i materiały termoizolacyjne
·      przegrody przeźroczyste
·      osłony przeciwsłoneczne, ochrona przed przegrzewaniem, osłabiania termiczna
·      łączniki do budynków pasywnych
·      drzwi i bramy garażowe do budynków pasywnych

11:40 - 12:00

Przerwa kawowa

Zapraszamy na przerwę kawową z poczęstunkiem

12:00 - 13:05

Efektywna energetycznie wentylacja mechaniczna z wykorzystaniem gruntowych wymienników ciepła

Efektywna energetycznie wentylacja mechaniczna z wykorzystaniem gruntowych wymienników ciepła oraz szczelność budynku: wymagania projektowe, rozwiązania szczegółowe. Metoda kontroli zgodnie z normą PN-EN 13829.
„Blower Door Test” jest pomiarem przepuszczalności powietrznej budynków metodą ciśnieniową przy użyciu wentylatora. Omówienie wpływu szczelności na jakość energetyczną budynku, prezentacja przykładowych pomiarów szczelności budynków pasywnych, omówienie wrażliwych  miejsc w budynkach i przykładowe rozwiązania.
Wymagania stawiane wentylacji z odzyskiem ciepła w zakresie sprawności rekuperacji, zasady doboru wymienników gruntowych, korzyści energetyczne i klimatyczne z zastosowania gruntowych wymienników ciepła. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła w układach wentylacji. Izolacja przewodów wentylacyjnych.
 

13:05 - 13:25

Mostki cieplne - metody oceny i przykładowe rozwiązania

Wpływ mostków cieplnych na zużycie energii i eksploatację budynku. Metody oceny rozwiązań i przykładowe rozwiązania typowych węzłów. Przykładowe katalogi mostków cieplnych dla budynków pasywnych i energooszczędnych.

13:25 - 13:45

Przerwa kawowa

Zapraszamy na przerwę kawową z poczęstunkiem

13:45 - 14:20

Instalacje c.o. i c.w.u. w budynkach energooszczędnych

Zagadnienia dotyczące efektywnych energetycznie systemów instalacji grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Założenia rozwiązań c.o. oraz c.w.u. dla budynków energooszczędnych oraz pasywnych z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii oraz ocena ich opłacalności ekonomicznej.

14:20 - 15:20

Procedury weryfikacyjne i odbiorowe budynków energooszczędnych i pasywnych

Program dopłat do budowy domów energooszczędnych i pasywnych, ogłoszony przez NFOŚiGW. Metody weryfikacji projektu w zakresie wymagań dla domów niskoenergetycznych (NF40) oraz pasywnych (NF15).  Uprawniony weryfikator przedstawi istotne dla programu wytyczne, których spełnienie będzie niezbędne do uzyskania dopłaty, w tym uzyskanie pozytywnej weryfikacji  i odbioru końcowego inwestycji. Procedury bankowe.

15:20 - 15:50

Pytania i dyskusja

Pytania do prowadzącego, konsultacje i dyskusja.
Prowadzący

Absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Budownictwo Lądowe, specjalność konstrukcje. Współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska - od 2008 roku Prezes Stowarzyszenia Agencji Poszanowania Energii - SAPE, członek grupy roboczej ds. efektywności energetycznej Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki, członek Rady Programowej oraz stały współpracownik czasopisma IZOLACJE, autor wielu artykułów poświęconych poszanowaniu energii i efektywności energetycznej w budownictwie.

Ponad 20-sto letnie doświadczenie projektowe i ponad 10-cio letnie doświadczenie audytorskie. Współautor licznych programów komputerowych co oceny energetycznej, certyfikacji i audytyingu energetycznego budynków. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie projektowania budynków energooszczędnych, certyfikacja energetycznej budynków oraz audytingu energetycznego we Wrocławiu , Zielonej Górze, Szczecinie, Krakowie

Miejsce
ILONN HOTEL POZNAŃ
Szarych Szeregów 16, sala nr 2-3
60-462 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

współorganizator: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Wrocław, Pełczyńska 11
cieplej@cieplej.pl

www.daes.pl
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska jest firmą konsultingowo – projektową działającą w zakresie realizacji inwestycyjni związanych ze równoważoną gospodarką energetyczną oraz z energooszczędnym budownictwem. Agencja działa od 1999 roku w zakrsie projektowania i budowania budynków energooszczędnych i pasywnych oraz w zakresie: • audytów energetycznych • opracowywania programów termomodernizacji, • racjonalizacji zużycia energii w gminach, • oceny jakości energetycznej budynków • ekspertyz budowlanych i badań termowizyjnych