Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
SL/0014/War/2016

Metody zarządzania własnym czasem i wydajnością oraz sposobami zwiększenia efektywności działania poprzez korzystanie z harmonogramów, ustalanie priorytetów i zmianę sposobu oceny ważności spraw.

Elementy składowe kosztów pracy oraz techniki prawidłowego zarządzania kosztami i należnościami.

Podstawowe zasady higieny pracy, dbanie o równowagę i rozdział pomiędzy pracą a życiem osobistym.

2016-05-19

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:00

Warsztaty: Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena.

Przyczyny braku efektywności.
Omówienie metody GTD.
Schemat efektywności.
Omówienie poszczególnych elementów schematu.
Wskazówki i zalecenia.
 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:30

Warsztaty (kontynuacja): Efektywność i motywacja

Zasada Pareto.
Analiza ABC.
Podstawowe zasady działania architekta w kontakcie z klientami.
Motywacja i sens życia.
Pułapki umysłu twórcy.
Koszty.
Rodzaje harmonogramów.

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:30

Warsztaty (kontynuacja): Propedeutyka negocjacji

Rodzaje negocjacji.
Nieuczciwe metody manipulacyjne w negocjacjach.
Style negocjacji.
Cele w negocjacjach.
Praktyczne wskazówki na temat negocjacji.

18:30 - 19:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Zespół Szkół Plastycznych im/ Jacka Malczewskiego
ul/ Pułaskiego 15
42-200 Częstochowa
Forma
Stacjonarne