Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowa norma PN-B-02151-4:2016-06 Akustyka budowlana. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach.
SL/0029/Std/2016

Omówienie normy: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach (PN-B-02151-4:2015-06), a w szczególności jej części 4 dotyczącej warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Przedstawienie rozwiązań systemowych firmy Ecophon.

2016-05-31

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Wykład: Część I

Prowadzący: Mikołaj Jarosz
 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:00

Wykład: Część II

Prowadzący: Mikołaj Jarosz
 

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:00

Wykład: Część III

Prowadzący: Mikołaj Jarosz / Łukasz Barcz
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne