Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Inżynieria odwrotna. Technologie cyfrowe w procesie inwentaryzacji i ich znaczenie dla pracy architektów.
DS/0087/Std/2015

Zapoznanie z dostępnymi metodami umożliwiającymi wprowadzenie obiektów rzeczywistych do wirtualnej rzeczywistości. Zrozumienie znaczenia i możliwości jakie niosą omawiane metody dla procesów projektowych. Poszerzenie wiedzy na temat technologii oraz znalezienie prostych sposobów ich wdrażania w praktyce zawodowej.

2019-10-07

11:00 - 12:00

Część I (PREZENTACJA)

1. Metodologia BIM – do czego zmierzamy?
2. Stan rzeczywisty dokumentacji obiektów istniejących w Polsce.
3. Inżynieria odwrotna – czym jest oraz jej znaczenie dla procesu projektowego i zarządzania dokumentacją.
4. Porównanie tradycyjnej metody inwentaryzacji ze skaningiem laserowym- jakich zmian doświadczymy zmieniając metodę?
5. Obszary wykorzystania. Zasięg skanera.

12:00 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 13:30

Część II (PREZENTACJA + DYSKUSJA)

6. Od chmury punktów po finalny model 3D.
7. Korzyści i możliwości wykorzystania obiektów zinwentaryzowanych za pomocą technologii cyfrowych. Punkt wyjścia dla procesów projektowych. Możliwości analityczne dla architektów.
8. Wirtualna rzeczywistość.
9. Koszty skaningu- wyobrażenie vs. rzeczywistość.
10. Dyskusja i podsumowanie.
Prowadzący

architekt, absolwentka Politechniki Gdańskiej, doświadczenie zdobyła w Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwecji. Członek IARP oraz ARB.
BIM Information Manager / Key Account Manager w firmie Graph’it. W pełni zaangażowana w projektowanie w oparciu o metodologię BIM. Posiada dyplom studiów na kierunku BIM Management- Nowoczesne Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi. Praktyk w modelowaniu z chmury punktów, doświadczona w wykorzystywaniu i rozwijaniu nowych technologii w dziedzinie architektury oraz wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania obiektami budowlanymi dla Facility Management.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl