Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Komputerowe wspomaganie projektowania - ochrona przeciwpożarowa. Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
DS/0088/Std/2015

Proces uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) ze szczególnym uwzględnieniem zmian w stosunku do uchylonego rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2003 r.
Współpraca projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie uzgadniania projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

2016-06-15

10:00 - 11:00

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Omówienie procesu uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) ze szczególnym uwzględnieniem zmian z stosunku do uchylonego rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2003 r.  (Dz. U. Nr 121 z 2003, poz. 1137 i Dz. U Nr 119 z 2009, poz. 998).
 

11:00 - 11:30

Przerwa

11:30 - 12:30

Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL

Omówienie zagadnień dotyczących współpracy projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL wspiera projektanta i rzeczoznawcę w procesie tworzenia i weryfikacji warunków ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo zostanie zaprezentowana aplikacja "Asystent doboru hydrantów wewnętrznych”.
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl