Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
MA/0031/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-06-15

14:30 - 14:45

Rejestracja uczestników

14:45 - 14:55

Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii

14:55 - 15:05

Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca

15:05 - 15:25

Analiza nasłonecznienia - przykłady

15:25 - 15:45

Omówienie i interpretacja wybranych przepisów prawnych

§ 60 WT - opis najczęściej popełnianych błędów;
§40 - jak znaleźć obszar odpowiedni do zaprojektowania placu zabaw w zabudowie wielorodzinnej;
§13 - przykładowa analiza przesłaniania

15:45 - 16:00

Przerwa

16:00 - 16:30

Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - profesjonalnej nakładki na AutoCAD - przykładowa analiza nasłonecznienia i zacienienia.

Prowadzący
Miejsce
Izba Architektów RP
ul. Stawki 2a
00-193 Warszawa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl