Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Komputerowe wspomaganie projektowania: linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia oraz ochrona przeciwpożarowa
WP/0033/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

Omówienie procesu uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

Poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających projektowanie w zakresie wytyczania linijki słońca oraz w procesie tworzenia i weryfikacji warunków ochrony przeciwpożarowej.

2016-06-22

12:30 - 13:00

Rejestracja uczestników.

13:00 - 13:45

Wprowadzenie do zagadnień związanych z wytyczaniem linijki słońca

1. Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii.
2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej (specyfika układu cieni) i budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca
 

13:45 - 14:00

Przerwa

14:00 - 14:45

Analiza nasłonecznienia i omówienie wybranych przepisów prawnych

1. Analiza nasłonecznienia - przykłady
2. Omówienie schematu postępowania przy sporządzaniu analizy nasłonecznienia/zacienienia - wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu
3. Interpretacja przepisu § 60 WT - omówienie warunku koniunkcji równonocy, niedokładność pomiaru z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - przykład błednie wykonanej analizy nasłoneczenienia - skutki prawne i finansowe
4. Omówienie § 13 WT - przesłanianie 
5. Omówienie § 40 WT - np. nasłoneczenienie placów zabaw

14:45 - 15:00

Przerwa

15:00 - 16:00

Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - profesjonalnej nakładki na AutoCAD

1. Przykłady zastosowań - analiza nasłonecznienia i zacienienia
2. Pytania i dyskusja

16:00 - 16:30

Przerwa

16:30 - 17:30

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Omówienie procesu uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) ze szczególnym uwzględnieniem zmian z stosunku do uchylonego rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2003 r.  (Dz. U. Nr 121 z 2003, poz. 1137 i Dz. U Nr 119 z 2009, poz. 998).

17:30 - 17:45

Przerwa

17:45 - 19:00

Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL – wykorzystanie narzędzi informatycznych dot. ustalania warunków ochrony przeciwpożarowej

1. Omówienie zagadnień dot. współpracy projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL wspiera projektanta i rzeczoznawcę w procesie tworzenia i weryfikacji warunków ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo zostanie zaprezentowana aplikacja "Asystent doboru hydrantów wewnętrznych.
2. Pytania i dyskusja
Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl