Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
PK/0016/War/2016

Metody zarządzania własnym czasem i wydajnością oraz sposobami zwiększenia efektywności działania poprzez korzystanie z harmonogramów, ustalanie priorytetów i zmianę sposobu oceny ważności spraw.

Elementy składowe kosztów pracy oraz techniki prawidłowego zarządzania kosztami i należnościami.

Podstawowe zasady higieny pracy, dbanie o równowagę i rozdział pomiędzy pracą a życiem osobistym.

2016-06-17

11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 12:45

Warsztaty: Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena.

Przyczyny braku efektywności.
Omówienie metody GTD.
Schemat efektywności.
Omówienie poszczególnych elementów schematu.
Wskazówki i zalecenia.
 

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:20

Prezentacja sponsora: KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o.

13:20 - 14:35

Warsztaty (kontynuacja): Efektywność i motywacja

Zasada Pareto.
Analiza ABC.
Podstawowe zasady działania architekta w kontakcie z klientami.
Motywacja i sens życia.
Pułapki umysłu twórcy.
Koszty.
Rodzaje harmonogramów.

14:35 - 14:50

Przerwa kawowa

14:50 - 15:35

Warsztaty (kontynuacja): Propedeutyka negocjacji

Rodzaje negocjacji.
Nieuczciwe metody manipulacyjne w negocjacjach.
Style negocjacji.
Cele w negocjacjach.
Praktyczne wskazówki na temat negocjacji.

15:35 - 16:05

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl