Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
SL/0034/Std/2016

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Omówienie zasad uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

2016-06-14

15:00 - 15:15

Rejestracja

15:15 - 16:15

Wykład

Główny prowadzący: mgr inż. Jolanta Szymańska

 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:00

Prezentacja firmy Siniat i Promat.

17:00 - 18:00

Wykład

Główny prowadzący: mgr inż. Jolanta Szymańska
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl