Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Oddymianie grawitacyjne budynków - uwarunkowania formalno-prawne oraz rozwiązania techniczne
MP/0035/Std/2016

Uwarunkowania formalne dotyczące ochrony p.poż. wg Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2016-07-04

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Omówienie normy projektowej PN-B-02877-4

17:30 - 18:00

Oddymianie budynków handlowych i pasaży w oparciu o standardy NFPA 204 oraz BS 7346

18:00 - 19:00

Rozwiązania techniczne w systemie oddymiania

Prowadzący

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykładowca studiów podyplomowych "oddymianie budynków" na Politechnice Warszawskiej, projektant systemów oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne