Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii
SL/0036/Std/2016

Zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodność projektów architektonicznych z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii. Zakres opracowań zwanych „informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

2016-06-23

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

Główny prowadzący:
Adam Chłond
 

16:15 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:45

Wykład

Główny prowadzący:
Adam Chłond
 

17:45 - 18:00

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Prowadzący

Pracując w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach nadzorował różne zakłady, w różnych branżach, w tym zakłady chemiczne (Azoty w Chorzowie, w Oświęcimiu, Rafinerię w Trzebini, zakłady produkujące wyroby ze szkła itd.), zakłady poligraficzne, zakłady drobnej wytwórczości, zakłady opieki zdrowotnej.

Miejsce
SARP O/Bielsko-Biała
ul. Głęboka 16/6
Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl