Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie
SW/0005/Std/2013

Wykład Pana prof. dr hab. Jana Błeszyńskiego na temat prawa autorskiego:
utwory lub dzieła architektoniczne objęte prawami autorskimi, co jest utworem a co dziełem - zakres ochrony, sposób cedowania praw majątkowych.

2013-06-21

11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 16:00

Wykład + dyskuja

Prowadzący
Miejsce
Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach
ul. Żeromskiego 12
25-369 Kielce