Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projekt architektoniczny - organizacja i zarządzanie, w nawiązaniu do procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych
MP/0038/Std/2016

Organizacja i zarządzanie projektem architektonicznym

2016-07-18

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Uwarunkowania procesu projektowego

18:00 - 19:00

Proces projektowy jako część procesu inwestycyjnego

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl