Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
MA/0039/Std/2016

Zaznajomienie z tematyką obecnie obowiązujących norm i uregulowań prawnych oraz z zasadami projektowania systemów oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej na wybranych przykładach obiektów budowlanych.
Zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej w takich obiektach jak: obiekty użyteczności publicznej, garaże, centra handlowe oraz hale produkcyjno-magazynowe.

2016-09-07

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:00

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej.

Przedstawienie sposobu zabudowy instalacji wentylacji pożarowej dla zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych w budynkach (klatki schodowe korytarze w aspekcie wentylacji oddymiającej i zapobiegającej zadymianiu) wraz z omówieniem wymagań dla branży architektonicznej. W drugiej części przedstawione zostaną zagadnienia wentylacji pożarowej dla garaży (zakres stosowania, porównanie wymagań oraz wad i zalet dla wentylacji kanałowej i strumieniowej), omówione zostaną podstawowe elementy instalacji wraz z wymaganiami stawianymi branży architektonicznej.
 

16:00 - 16:30

Rozwiązania systemów oddymiania grawitacyjnego korytarzy. Rozwiązania systemów oddymiania grawitacyjnego hal produkcyjno - magazynowych z regałami wielopoziomowymi.

Przedstawienie zasad projektowania systemów oddymiania grawitacyjnego. Tematy omówione  zostaną na bazie wybranych przykładów, ze szczególnych uwzględnieniem optymalnych rozwiązań.
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa.

16:45 - 17:30

Systemy wentylacji pożarowej w obiektach użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów handlowych z wewnętrznym dziedzińcem typu Atrium.

Omówienie przykładu projektowego systemu oddymiania ze szczególnych uwzględnieniem optymalnych rozwiązań.
 
 

17:30 - 17:45

Strefa Architekta i projektanta. Nowości produktowe MERCOR S.A.

17:45 - 18:00

Podsumowanie tematów, pytania, dyskusja.
Prowadzący

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1998-2003) Wydziału Inżynierii Środowiska. Od 2009r. pełnoprawny projektant z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą "MERCOR" S.A. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wsparciem projektantów branżowych w branży wentylacji pożarowej, wykonywaniem symulacji CFD oraz projektowaniem.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2014 roku związany z firmą "MERCOR"S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów , instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Wentylacji Pożarowej. Z firmą "MERCOR" związana od 2014r. na stanowisku doradcy ds. produktów. Obecnie zajmuje się wsparciem technicznym architektów oraz projektantów w regionie centralnej Polski.

Miejsce
Izba Architektów RP, Sala Konferencyjna
Stawki 2A
00-193 Warszawa
Forma
Stacjonarne
Sponsorzy