Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane - część I
MP/0040/Std/2016

Ochrona przeciwpożarowa dotycząca obiektów budowlanych.
Wprowadzenie do określania danych charakterystycznych budynku, celem przyporządkowania mu właściwych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.:
- wysokość,
- liczba kondygnacji,
- kategoria zagrożenia ludzi,
- ilość osób,
- klasa odporności pożarowej,
- klasa odporności ogniowej.

2016-09-05

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:30

Prezentacja multimedialna

18:30 - 19:00

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl