Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Komputerowe wspomaganie projektowania: linijka słońca-analiza nasłonecznienia i zacienienia. Bezodpływowy system odprowadzania wody.
LB/0041/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.
Poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających projektowanie w zakresie wytyczania linijki słońca.
Bezokapowy system odprowadzania wody deszczowej GALECO.

2016-09-14

11:45 - 12:00

Rejestracja uczestników.

12:00 - 12:20

Wprowadzenie do zagadnień związanych z wytyczaniem linijki słońca

1. Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii.
2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej (specyfika układu cieni) i budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca
 

12:20 - 13:00

Analiza nasłonecznienia i omówienie wybranych przepisów prawnych

1. Analiza nasłonecznienia - przykłady
2. Omówienie schematu postępowania przy sporządzaniu analizy nasłonecznienia/zacienienia - wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu
3. Interpretacja przepisu § 60 WT - omówienie warunku koniunkcji równonocy, niedokładność pomiaru z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - przykład błednie wykonanej analizy nasłoneczenienia - skutki prawne i finansowe
4. Omówienie § 13 WT - przesłanianie 
5. Omówienie § 40 WT - np. nasłoneczenienie placów zabaw

13:00 - 13:30

Wykonanie przykładowej analizy nasłonecznienia dla zespołu budynkow wielorodzinnych za pomocą nakładki na AutoCAD

1. Przykłady zastosowań - analiza nasłonecznienia i zacienienia
2. Pytania i dyskusja

13:30 - 13:45

Przerwa

13:45 - 14:45

Metoda wyznaczania placów zabaw w zabudowie wielorodzinnej i analiza przesłaniania

1. Metoda wyznaczania placów zabaw w zabudowie wielorodzinnej 
    - omówienie par. 40 WT
2. Omówienie sposobów praezentacji wyników analizy nasłonecznienia.
    Kiedy i jak zaprezentować wyniki analizy.
3. Omówienie metodologii analizy przesłaniania - omówienie par. 13 WT

14:45 - 15:10

Dyskusja

15:10 - 16:00

Bezokapowy system odprowadzania wody deszczowej GALECO

Prezentacja systemów odprowadzania wody deszczowej Firmy Galeco sp. z o.o.
1. Galeco PCV
2. Galeco Stal ze stali powlekanej
3. Galeco LUXOCYNK
4. Galeco BEZOKAPOWY
5. Galeco DECOR - podsufitka dachowa

16:00 - 17:00

Posiłek

Prowadzący
Miejsce
Lubelska Okręgowa IARP
Grodzka 3
20-112 Lublin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

81 534-70-48
lubelska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy