Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na proces projektowania inwestycji
SL/0042/Std/2016

1. Aktualny stan prawny.
2. Nowe zasady uzgadniania, koordynacji usytuowania projektowanych sieci.
3. Geodezja w procesie budowlanym.
4. Mapa do celów projektowych.
5. Wytyczenie obiektów budowlanych.
6. Inwentaryzacja powykonawcza.
7. Klauzule na materiałach PZGiK (uwierzytelnianie).
8. Powiatowa baza GESUT, BDOT500 i Mapa Zasadnicza.

2016-09-21

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

Prowadzący: Mirosław Puzia

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:45

Wykład

Wykład-kontynuacja

17:45 - 18:00

Dyskusja i pytania

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne