Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

BIM
LO/0043/Std/2016

2016-09-22

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników szkolenia

17:00 - 17:45

Prezentacja BIM

Prowadzący
Miejsce
Siedziba LOIA
Pólnocna 12
91-420 Łódź
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl