Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część II
SL/0045/Std/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej, prawidłowego opracowania koncepcji projektowej oraz sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.


2016-10-05

14:00 - 14:15

Rejestracja uczestników

14:15 - 15:15

Wykład: Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów, w badaniach poprzedzających prace projektowe

- badania historyczne - zakres i potrzeba przeprowadzenia rozpoznania archiwalnego
- badania konserwatorskie i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- badania architektoniczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- badania archeologiczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- harmonogram czynności prac przedprojektowych w obiekcie zabytkowym

Prowadzący: Paweł Filipowicz
 

15:15 - 15:25

Przerwa kawowa

15:25 - 16:10

Wykład: Badania architektoniczne, metoda, dokumentacja prac terenowych, dokumentacja wyników badań, wybrane przykłady

Prowadzący: Paweł Filipowicz
 

16:10 - 16:20

Przerwa kawowa

16:20 - 16:55

Wykład: Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku

Ogólne omówienie wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Główne przyczyny uszkodzeń konstrukcji w aspekcie wartości zabytkowych obiektu. Czynniki biotyczne i ich zwalczanie w pracach budowlano - konserwatorskich.

Prowadzący: Dominik Mączyński

 

16:55 - 17:30

Wykład: Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej

Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu, przydatnego dla konserwatora zabytków i dla projektanta.

Prowadzący: Dominik Mączyński
 

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 18:15

Wykład: Inwentaryzacja architektoniczno–budowlana – propozycja standardu

Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentaryzacji  architektoniczno – budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi na specyfikę konstrukcji i architektury i drewnianej.

Prowadzący: Dominik Mączyński
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne