Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
PK/0046/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-10-14

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników i prezentacja firmy Darco Sp. z o.o.

10:00 - 11:10

Podstawowe pojęcia i przykładowe analizy

1. Wprowadzenie do wykładu - omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii

2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej (specyfika układu cieni)

3. Budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca

4. Analiza nasłonecznienia - przykłady. Omówienie schematu postępowania przy sporządzaniu analizy nasłonecznienia / zacieniania wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu

5. Interpretacja przepisu §60 WT - omówienie warunku koniunkcji równonocy

6. Omówienie niedokładności tradycyjnego diagramu linijki słońca czas słoneczny, a czas urzędowy

7. Przykład błędnie wykonanej analizy nasłonecznienia - skutki prawne i finansowe

8. Omówienie sposobu wykreślania diagramu linijki słońca w oparciu   o kalkulatory solarne

11:10 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 11:45

Prezentacja firmy H+H Polska Sp. z o.o.

11:45 - 12:30

Wybrane przepisy i prezentacja wyników analizy

9. Metoda wyznaczania placów zabaw dla dzieci w zabudowie wielorodzinnej - omówienie §40 WT

10. Omówienie sposobów prezentacji wyników analizy nasłonecznienia. Kiedy i jak zaprezentować wyniki analizy. Metoda wektorowa (linijka słońca) kontra metody oparte o programy 3D

11. Zacienianie i określanie obszaru oddziaływania obiektu na wybranym przykładzie

12:30 - 13:00

Przesłanianie budynków

12. Omówienie metodologii analizy przesłaniania - omówienie §13 WT

13. Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl

http://rzeszow.sarp.org.pl

Sponsorzy