Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona cieplna budynków – ekologiczne izolacje termiczne
LO/0047/Std/2016

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących Warunków technicznych, wchodzących w życie od stycznia 2017 r. Przybliżenie nowych wymagań w zakresie izolacji cieplnej budynków.

2016-10-06

16:30 - 17:30

Część I - Wprowadzeni. Omówienie podstawowych zmian w Warunkach technicznych, wchodzących w życie od 2017 roku

Część I
  • dopuszczenie do stosowania w budownictwie – wymagane dokumenty;
  • ekologia i bezpieczeństwo higieniczne;
  • szczelność powietrzna przegrody;
  • oszczędność energii
Gość specjalny Beat Karrer, szef Grupy Isofloc, największego w Europie producenta izolacji celulozowych (odwiedzi nas bezpośrednio z konferencji ECIA -Europejskiego Stowarzyszenia Izolacji Celulozowych)
 

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 18:30

Część II

Część II 
  • ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem latem;
  • wilgoć i punkt rosy w przegrodzie;
  • bezpieczeństwo pożarowe;
  • zwiększenie izolacyjności akustycznej;
  • podsumowanie.
Miejsce
„Przystaneku Architektura” (siedziba LOOIA).
Północna 12
91-420 Łódź
Forma
Stacjonarne