Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie dla architektów - część I
SL/0048/Std/2016

1. Pojęcie dobra niematerialnego i własności intelektualnej.
2. Prawa autorskie, własności przemysłowej, know-how.
3. Dobro niematerialne a nośnik (rzecz).
4. Podstawowe zasady ochrony umowy autorskiej.
5. Źródła ochrony twórczości architekta.
6. Przedmiot prawa autorskiego i przesłanki ochrony.
7. Rodzaje utworów i różnice między nimi.
8. Podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich i zakres ich uprawnień.
9. Treść prawa autorskiego – konstrukcja i jej znaczenie dla architekta.

2016-10-11

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład

17:30 - 18:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne