Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Efektywna komunikacja w zawodzie architekta z elementami prezentacji i autoprezentacji
WP/0025/War/2016

Doskonalenie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań biznesowych.

Modele skutecznej komunikacji, czyli co mówić, a czego unikać, by dobrze rozumieć i być zrozumianym.

Poznanie metod budowania pozytywnego wizerunku.

Doskonalenie technik profesjonalnej prezentacji i autoprezentacji.

Poznanie technik efektywnych prezentacji i autoprezentacji.

2016-11-03

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:15

Rola komunikacji w budowaniu wiarygodnej postawy w relacjach biznesowych.

- Efekt pierwszego wrażenia – jak go nie zmarnować,

- Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji, czyli co trzeba
wiedzieć na temat komunikacji interpersonalnej,

- Narzędzia aktywnego słuchania,

- Dbanie o jasność przekazu – co wzmacnia porozumiewanie się,

- Skąd się biorą błędy i bariery komunikacyjne, i dlaczego tak często dochodzi do nieporozumień,

- Rola informacji zwrotnej w rozmowach biznesowych.

11:15 - 11:30

Przerwa

11:30 - 12:45

Przed prezentacją, czyli informacje potrzebne przed przygotowaniem prezentacji.

- Cele prezentacji i autoprezentacji,

- Zasada 5 x W.

 

12:45 - 13:00

Przerwa

13:00 - 14:15

​Audytorium

- Do kogo mówimy,
- Nastawienie audytorium,
- Role uczestników – kto nas słucha.

14:15 - 14:30

Przerwa

14:30 - 15:45

Struktura prezentacji i autoprezentacji

- Zasady dobrego „wstępu”,
- Sposoby osiągania celu w rozwinięciu prezentacji i autoprezentacji,
- Techniki zamykania prezentacji,
- Jak unikać błędów podczas prezentacji i autoprezentacji.

15:45 - 17:00

Dyskusja i podsumowanie ćwiczeń praktycznych

Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl