Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
WM/0052/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-11-14

12:00 - 12:30

Rejestracja uczestników

12:30 - 13:40

Podstawowe pojęcia i przykładowe analizy

1. Wprowadzenie do wykładu - omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii

2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej (specyfika układu cieni)

3. Budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca

4. Analiza nasłonecznienia - przykłady. Omówienie schematu postępowania przy sporządzaniu analizy nasłonecznienia / zacieniania wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu

5. Interpretacja przepisu §60 WT - omówienie warunku koniunkcji równonocy

6. Omówienie niedokładności tradycyjnego diagramu linijki słońca czas słoneczny, a czas urzędowy

7. Przykład błędnie wykonanej analizy nasłonecznienia - skutki prawne i finansowe

8. Omówienie sposobu wykreślania diagramu linijki słońca w oparciu   o kalkulatory solarne

13:40 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 14:45

Wybrane przepisy i prezentacje wyników analizy

9. Metoda wyznaczania placów zabaw dla dzieci w zabudowie wielorodzinnej - omówienie §40 WT

10. Omówienie sposobów prezentacji wyników analizy nasłonecznienia. Kiedy i jak zaprezentować wyniki analizy. Metoda wektorowa (linijka słońca) kontra metody oparte o programy 3D
11. Zacienianie i określanie obszaru oddziaływania obiektu na wybranym przykładzie
 

14:45 - 15:15

Przesłanianie budynków

12. Omówienie metodologii analizy przesłaniania - omówienie §13 WT

13. Odpowiedzi na pytania

15:15 - 15:30

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Siedziba WMOIA RP
1 Maja 13 VIII piętro biurowca
10-437 Olsztyn
Forma
Stacjonarne