Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie dla architektów - część II
SL/0053/Std/2016

1. Autorskie prawa osobiste i ich charakter.
2. Autorskie prawa majątkowe.
3. Pojęcie pól eksploatacji.
3. Dozwolony użytek osobisty oraz publiczny.
5. Umowy autorsko-prawne.
6. Prawa autorskie po śmierci twórcy.
7. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych.
8. Postępowanie sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

2016-10-25

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład-kontynuacja

17:30 - 18:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne