Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej oraz o świadczenie usług dodatkowych - na co Architekt powinien zwrócić uwagę przed podpisaniem takiej umowy
PO/0055/Std/2016

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków Architekta jako strony umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz o świadczenie usług dodatkowych.

2016-11-30

16:30 - 17:00

Rejestracja na miejscu

17:00 - 18:00

Podstawowe pojęcia dotyczące prawa kontraktowego

Podstawowe informacje dotyczace zasad, na których opiera się polski system prawa kontraktowego w kontekście praw i obowiązków stron zawieranych umów, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o dzieło oraz umowy zlecenia.

18:00 - 18:15

Przerwa kawowa

18:15 - 18:30

Prezentacja firmy Baumit

18:30 - 19:30

Omówienie charakteru oraz struktury umowy oraz analiza wybranych postanowień umowy

Omówienie charakteru oraz struktury umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz o świadczenie usług dodatkowych na konkretnych przypadkach, a także analiza postanowień umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usług dodatkowych rodzących najczęstsze problemy w praktyce ich wykonywania przez Architektów i na które Architekt winien zwrócić szczególną uwagę przez podpisaniem umowy.
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl