Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
SL/0057/Std/2016

Problem ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. Błędy w wyznaczaniu OOO i ich konsekwencje. Dotychczasowe praktyki i przykłady stanowisk organów administracji architektoniczno–budowlanej oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.
Kierunki zmian w dziedzinie prawa budowlanego i planowania przestrzennego - Kodeks urbanistyczno-budowlany.

2016-11-16

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład: Ustalanie obszaru oddziaływania obiektu

- Podstawy prawne mające zastosowanie przy ustalaniu o.o.o.;
- Wyznaczanie i sposoby przedstawienia o.o.o.;
- Błędy w wyznaczaniu o.o.o. i ich konsekwencje;
- Obszar oddziaływania obiektu budowlanego a obszar oddziaływania inwestycji w rozumieniu Prawa ochrony środowiska;
- Dotychczasowe praktyki w organach administracji architektoniczno–budowlanej ustalających o.o.o. dla potrzeb czynności i postępowań administracyjnych;
- Orzecznictwo sądów administracyjnych;
- Problematyka istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego według art. 36a ustawy Prawo budowlane;
- Problematyka dotycząca wezwań do poprawienia (uzupełnienia) projektu w narzuconym przez organ terminie.

 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:30

Wykład: Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów

- Główne atrybuty władzy administracyjnej;
- Podstawowe prawa i przywileje uczestników postępowania administracyjnego;
- Zawiłości i zasadzki działania poprzez pełnomocnika;
- Niuanse wymogów formalnych w toku postępowania: prawidłowość doręczeń, liczenie terminów;
- Podstawowe informacje dotyczące nadzwyczajnych postępowań administracyjnych.
 

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:15

Wykład: Kodeks urbanistyczno-budowlany – dokąd zmierza legislacja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice