Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zarządzanie autorytetem - architekt sam na rynku konkurencji
WP/0008/War/2015

Określanie sposobu sprawowania i zasad budowania osobistego autorytetu i charyzmy.

Poznanie elementów zachowań asertywnych i nieasertywnych (defensywnych i agresywnych) oraz technik negocjacji i manipulacji.

Sposoby postępowania, które gwarantują najlepszą realizację interesów strony negocjującej bez porozumienia z drugą stroną.

2016-11-23

15:00 - 15:30

Rejestracja uczestników szkolenia

15:30 - 17:00

Zachowanie asertywne i nieasertywne

- Czym jest asertywność  i jak pomaga w życiu i pracy?
- Zachowania nieasertywne (defensywne i agresywne),
- Komunikaty JA,
- Elementy zachowania asertywnego, formularz asertywności,
- Postawa wobec siebie (ćwiczenia).

17:00 - 17:20

Przerwa kawowa

17:20 - 18:30

Negocjacje i manipulacje

- Negocjacje i manipulacje, rodzaje negocjacji, 7 zasad wpływu
- Czym jest BATNA? (ćwiczenia)
- Zespół negocjacyjny - ćwiczenia
- Analiza SWOT

18:30 - 18:45

Przerwa kawowa

18:45 - 19:30

Autorytet i charyzma

- Autorytet architekta,
- Rodzaje charyzmy. Jak „wyhodować” charyzmę?
- Rodzaje autorytetu - określanie sposobu sprawowania osobistego autorytetu.

19:30 - 20:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl