Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zarządzanie autorytetem - architekt sam na rynku konkurencji
WP/0028/War/2016

Określanie sposobu sprawowania i zasad budowania osobistego autorytetu i charyzmy.

Poznanie elementów zachowań asertywnych i nieasertywnych (defensywnych i agresywnych) oraz technik negocjacji i manipulacji.

Sposoby postępowania, które gwarantują najlepszą realizację interesów strony negocjującej bez porozumienia z drugą stroną.

2016-11-24

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników szkolenia

10:00 - 11:30

Zachowanie asertywne i nieasertywne

- Czym jest asertywność  i jak pomaga w życiu i pracy?
- Zachowania nieasertywne (defensywne i agresywne),
- Komunikaty JA,
- Elementy zachowania asertywnego, formularz asertywności,
- Postawa wobec siebie (ćwiczenia).

11:30 - 11:50

Przerwa kawowa

11:50 - 13:00

Negocjacje i manipulacje

- Negocjacje i manipulacje, rodzaje negocjacji, 7 zasad wpływu
- Czym jest BATNA? (ćwiczenia)
- Zespół negocjacyjny - ćwiczenia
- Analiza SWOT

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 14:00

Autorytet i charyzma

- Autorytet architekta,
- Rodzaje charyzmy. Jak „wyhodować” charyzmę?
- Rodzaje autorytetu - określanie sposobu sprawowania osobistego autorytetu.

14:00 - 14:30

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne