Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych - część III
MP/0058/Std/2016

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące:
a) wyjść z pomieszczeń,
b) wyjść z budynku,
c) przejścia ewakuacyjnego,
d) dojścia ewakuacyjnego,
e) klatek schodowych,
f) urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz służących do usuwania dymu.

2016-11-14

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Prezentacja multimedialna

18:00 - 19:00

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektow RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Konferencja
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl